Accept af cookies fra brnordjylland.dk

brnordjylland.dk benytter cookies til flere formål - fx. til at forbedre brugernes oplevelse af hjemmesiden.

 

Mulige veje til uddannelse og job for unge med psykiske barrierer

  • Send to a friend
  • Print Page

Nu sættes der fokus på unge med psykiske problemer

Mange af de unge, der I statistikken optræder som dem, der ikke er i gang med uddan-nelse eller ikke har et job, er udfordret af psykiske problemer. På jobcentrene kommer i stigende grad unge, der har psykiske problemer af den ene eller den anden art. Ofte kombineret med sociale problemer.

En psykiatrisk diagnose eller mere diffuse, psykiske problemer behøver imidlertid ikke at afskære unge fra uddannelse eller job. Men det har stor betydning at få det rette tilbud på rette tid og sted. Og det har stor betydning, at tilbuddet passer til den enkelte. Det er ofte hér det bliver svært.


I en ny analyse, som New Insight har gennemført for Beskæftigelsesregion Nordjylland og Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland, sættes der fokus på, hvordan denne gruppe af unge kan hjælpes. I rapporten ’Mulige veje til uddannelse og job for unge med psykiske barrierer’ bliver viden og erfaringer fra indsatsen for disse unge synliggjort. Rapporten giver mange bud på hvordan en gennemtænkt, beskæftigelsesrettet indsats kan hjælpe de unge over den psykiske barriere til arbejdsmarkedet.


Analysen er udarbejdet af New Insight for Beskæftigelsesregion Nordjylland og Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland.

 

Nærmere oplysninger:

Susanne M. Nielsen, fuldmægtig,

tlf. 72223605,

e-mail: smn@ams.dk

  • Hovedrapport: Mulige veje til uddannelse og job for unge med psykiske barrierer
  • Casesamling : Mulige veje til uddannelse og job for unge med psykiske barrierer - casesamling