Accept af cookies fra brnordjylland.dk

brnordjylland.dk benytter cookies til flere formål - fx. til at forbedre brugernes oplevelse af hjemmesiden.

 

Færre på førtidspension?

  • Send to a friend
  • Print Page

Ny analyse fra Beskæftigelsesregion Nordjylland viser, at der i august 2008 var 25.238 fuldtidspersoner på førtidspension i Nordjylland. Det svarer til 6,6 procent af den 16-66 årige befolkning i Nordjylland.

 

Fra januar 2004 og frem til august 2008 er antallet af fuldtidspersoner på førtidspension faldet med ca. 2.500 fuldtidspersoner. Et fald på 9,2 procent. På landsplan har der i samme periode været et fald på 7,4 procent. Faldet skyldes dog primært et stort fald for aldersgruppen over 65 år.

 

I samme periode har der været en stigning i antallet af unge under 30 år på førtidspension i Nordjylland. Alle 10 nordjyske jobcentre har haft fald i antal fuldtidspersoner på førtidspension, men der er store forskelle i udviklingen i de nordjyske jobcentre.

  • Kvinderne udgør 55 procent af den samlede gruppe og er dermed overrepræsenteret
  • Knap 40 procent er i i aldersgruppen 50-59 år
  • Der er stor forskel mellem de nordjyske jobcentre på, hvor stor en andel af den 16-66 årige befolkning der er på førtidspension. I Rebild er andelen 4,9 procent mens den er 10,7 procent på Mors.
  • Jobcentre med den største andel af befolkningen uden kompetencegivende uddannelse er også i store træk de jobcentre med den højeste andel af befolkningen på førtidspension.
  • Flere tilkendes førtidspension på grund af psykiske lidelser og er klart den diagnose der ligger til grund for nytilkendelser af førtidspension. Den næst hyppigste årsag er bevægeapparatsygdomme.

Læs hele analysen her!

 

For yderligere oplysninger om analysen kontakt:

Fuldmægtig Gitte Rønde

7222 3617

 

Færre på Førtidspension?