Accept af cookies fra brnordjylland.dk

brnordjylland.dk benytter cookies til flere formål - fx. til at forbedre brugernes oplevelse af hjemmesiden.

 

FremKom - Kompetenceudfordringer i Nordjylland

  • Send to a friend
  • Print Page

Fokus på kompetenceudfordringerne i Nordjylland.

 

FremKom-projektet:

  • sætter fokus på de kompetencer, som findes hos den nordjyske arbejdsstyrke og giver et bud på, hvilke kompetencer, det er hensigtsmæssigt at udvikle i fremtiden.
  • involverer parter inden for det erhvervspolitiske, det beskæftigelsespolitiske og det uddannelsespolitiske område i Nordjylland
  • er et udviklings- og pilotprojekt bestående af en række analyser, som giver et billede af kompetenceudfordringerne nu og i fremtiden med fokus på seks erhvervsklynger i Nordjylland.

Alle projektets rapporter har fra den 22. oktober 2008 kunnet  downloades her på Beskæftigelsesregion Nordjyllands hjemmeside samt på Region Nordjyllands hjemmeside.

 

Se endvidere udsendt pressemeddelelse om FremKom her! (22.10.08)

 

Resultater

Projektet består af en række rapporter. I hovedrapporten gives en kort gennemgang af resultaterne for hver erhvervsklynge samt for de resultater, der går på tværs af erhvervsklyngerne. Hér samles de tværgående træk ved udviklingen op. Derudover er der udarbejdet seks rapporter – én for hver erhvervsklynge samt en metoderapport. Alle rapporterne kan frit downloades nedenfor.

Kompetenceudfordringer i Nordjylland - Hovedrapport

Seks brancher i vækst
Projektet undersøger både de brancher i Nordjylland, som traditionelt set har haft og stadig har en stor økonomisk og beskæftigelsesmæssig betydning, og brancher der forventes at få det fremover.  Fælles for de seks erhvervsklynger, der indgår i denne første udgave af Kompetenceudfordringer i Nordjylland, er, at der er tale om erhvervsklynger, som i fremtiden kan få stor betydning for region Nordjylland, ikke mindst, hvis de forretningspotentialer og de menneskelige resurser og talenter, der skal bære den fremtidige udvikling, bliver udnyttet bedst muligt.

 

Fokus på det strategiske niveau
Projektet har til hensigt at generere viden om kompetencebehovene på det strategiske niveau. Hermed menes, at projektet i høj grad søger at afdække og forstå sammenhængen mellem virksomhedernes fremtidige forretningsområder, forretningsstrategier og konkurrenceparametre og de kompetencebehov, der deraf kan forventes at blive afgørende for, om de nordjyske virksomheder fortsat kan udvikle sig.

 

Dialog om kompetenceudvikling i Nordjylland
FremKom er et udviklings- og pilotprojekt, der er gennemført i tæt samarbejde mellem en række uddannelses-, beskæftigelses- og erhvervspolitiske aktører i Nordjylland nemlig: Region Nordjylland, Beskæftigelsesregion Nordjylland, VUC, EUC, LO, DI, AC, Aalborg Universitet og Væksthuset. Projektet er initieret af Vækstforum Nordjylland med Beskæftigelsesregion Nordjylland som tovholder og Region Nordjylland som formand for styregruppen.

 

Udover søgen efter viden er det håbet, at projektet kan være med til at sætte kompetenceudvikling på dagsordenen, at skabe debat og dialog om, hvordan de erhvervspolitiske-, beskæftigelsespolitiske og uddannelsespolitiske aktører i Nordjylland ved fælles hjælp kan opfylde vækstambitionerne for fremtiden.

 

Kompetenceudfordringer i Nordjylland - brancherapporter