Accept af cookies fra brnordjylland.dk

brnordjylland.dk benytter cookies til flere formål - fx. til at forbedre brugernes oplevelse af hjemmesiden.

 

Lang vej til fleksjob - fokus på ledighedsydelsesmodtagere i Nordjylland

  • Send to a friend
  • Print Page

Ny analyse fra Beskæftigelsesregion Nordjylland

Beskæftigelsesregion Nordjylland har lavet en deskriptiv analyse af ledighedsydelsesmodtagere i Nordjylland. Analysen sætter fokus på ledighedsydelsesmodtagere i Nordjylland. I alt 1.399 nordjyder stod i juni 2008 i venteposition til et fleksjob.

 

Antallet af personer på ledighedsydelse er steget dramatisk i de senere år. Fra 2004 til juni 2008 er antallet steget med 72,5%. Nordjylland har her en væsentlig kraftigere stigning end på landsplan.

 

Ledighedsydelsesmodtagerne er karakteriseret ved en overrepræsentation af kvinder samt personer i alderen 30-49 år. Kvindernes overrepræsentation skyldes formentlig, at der i 2004 og 2005 er visiteret væsentligt flere kvinder til ledighedsydelse end mænd. Samtidig sætter analysen fokus på, at kvinderne i mindre grad forlader ydelsen til fordel for f.eks. fleksjob og ordinær beskæftigelse end mænd. Dertil kommer, at kvinderne i højere grad falder tilbage til offentlig forsørgelse end mændene.

 

Analysen sætter endvidere fokus på, at vejen til fleksjob er lang. I maj 2008 havde 900 nordjyske ledighedsydelsesmodtagere modtaget offentlig forsørgelse i mere end 1 år – heraf havde 527 modtaget uafbrudt offentlig forsørgelse i mere end 3 år. Det svarer til, at 44,3% af de nordjyske ledighedsydelsesmodtagere har modtaget uafbrudt offentlig forsørgelse i mere end 3 år.

 

Se hele analysen her!

 

For nærmere oplysning om analysen, kontakt:

Fuldmægtig Anne Birk

Tlf: 7222 3623 

 

 

Med venlig hilsnen

 

Beskæftigelsesregion Nordjylland