Accept af cookies fra brnordjylland.dk

brnordjylland.dk benytter cookies til flere formål - fx. til at forbedre brugernes oplevelse af hjemmesiden.

 

Debatoplæg om sygefravær fra Beskæftigelsesregion Nordjylland

 • Send to a friend
 • Print Page

Beskæftigelsesregion Nordjylland har netop udgivet et debatoplæg om sygefravær til inspiration for lokale og regionale politikere, medlemmer af De lokale Beskæftigelsesråd og medlemmer af De regionale Beskæftigelsesråd.

 

Se debatoplæget her! 

 

Debatoplægget kan bruges som inspiration til drøftelser om sygefravær i de politiske udvalg. Debatoplægget sigter ikke på at skabe debat om, hvorvidt der skal være fokus på og ske en udvikling af sygefraværsindsatsen. Den dagsorden er allerede sat landspolitisk og i de enkelte kommuner.

 

Beskæftigelsesregion Nordjylland ønsker derimod med debatoplægget at bidrage til at sætte en debat om, hvad der er beskæftigelsesindsatsens rolle i forhold til at nedbringe sygefraværet, og hvordan der bedst kan ske en udvikling af sygefraværsindsatsen lokalt.

 

Debatoplægget sætter fokus på følgende temaer:

 • Det politiske udvalg og det lokale beskæftigelsesråd som nøgleaktører i arbejdet med at nedbringe sygefraværet og udvikle sygefraværsindsatsen
 • Beskæftigelsesindsatsens rolle og ansvar i sygefraværsindsatsen
 • Behovet for at opsamle, dokumentere og dele viden på området
 • Hvordan kan der arbejdes med holdninger til sygefraværet?
 • Hvordan kan sygedagpengeindsatsen udvikles og målrettes?

Debatoplægget tager udgangspunkt i mål og rammerne for indsatsen, og der kan hentes viden om sygefraværet i ”Viden om Sygefravær” udgivet af Beskæftigelsesregionerne i Danmark.

 

Viden om Sygefravær

Beskæftigelsesregionerne i Danmark har bedt mploy a/s om at gennemgå og sammenskrive de vigtigste analyser af sygedagpengeområdet. Formålet med vidensafdækningen har været at give overblik over den eksisterende viden, som er tilvejebragt i de senere år via en lang række analyser på sygedag­penge­området. Formålet er således: 

 • At bidrage til at skabe et kvalificeret afsæt og vidensgrundlag for den lokale tilrettelæggelse af jobcenterets indsats
 • At få overblik over den dokumenterede viden om indsats og resultater på om­rådet – målrettet den politiske og administrative ledelse i jobcentrene
 • At skabe grundlag for at målrette de mange analyse- og indsatsmæssige investeringer på sygedag­pengeområdet mod områder, hvor der er behov for ny viden.
 • At få et afsæt for at udpege temaer og områder, hvor der med fordel kan gennemføres udviklings- og forsøgsaktiviteter.

Rapporten er baseret på viden og resultater fra 34 analyser og rapporter. Ca. 3.000 sider er skrevet sammen til ca. 40 sider. Hensigten med den nye analyse er at præsentere viden og ikke at beskrive metoder, statistikker og kilder. Analysen er opdelt i følgende temaer:

 

Udviklingen i sygefraværet

 • Hvem bliver sygemeldt og hvorfor?
 • Hvilke sygdomme har de sygemeldte?
 • Sygefravær i brancher og jobfunktioner
 • Afgang fra og tilbagefald til sygedagpenge
 • Jobcentrenes indsats og resultater

Download materialer: