Accept af cookies fra brnordjylland.dk

brnordjylland.dk benytter cookies til flere formål - fx. til at forbedre brugernes oplevelse af hjemmesiden.

 

Regionalt sygefravær, 2004-2007

  • Send to a friend
  • Print Page

Analysen sætter fokus på sygefraværet i Nordjylland sammenlignet med sygefraværet i de andre regioner og landet som helhed.

 

Analysen viser, at sygefraværet er steget betragteligt gennem de sidste tre år. Antallet af fuldtidspersoner på sygedagpenge ligger efterhånden på samme niveau som ledigheden i regionen, dvs. at ledigheden i Nordjylland næsten ville fordobles, hvis antallet af ledige summeres med antallet af fuldtidspersoner på sygedagpenge.

 

Antallet af længerevarende sygeforløb samt antallet af forløb, der vurderes at være af en sådan karakter, at den sygemeldte vil stå uden for arbejdsmarkedet i længere tid – og måske slet ikke vender tilbage til arbejdsmarkedet - er også steget.

 

I Nordjylland sker der et tilbagefald i 61,3 pct. af sygeforløbene. Det svarer til, at 6 ud af 10 nordjyder, der bliver raskmeldt fra et sygeforløb, påbegynder et nyt sygeforløb inden for ét år.

 

I den nordjyske regioner vender kun 69 pct. af de sygemeldte tilbage i beskæftigelse, uddannelse eller bliver selvforsørgende inden for 52 uger efter et sygeforløb er påbegyndt. Det betyder, at 31 pct. af alle sygeforløb i Nordjylland ikke er afsluttet til beskæftigelse efter 52 uger.

 

Se analysen her