Accept af cookies fra brnordjylland.dk

brnordjylland.dk benytter cookies til flere formål - fx. til at forbedre brugernes oplevelse af hjemmesiden.

 

Tid til et fleksjob?

  • Send to a friend
  • Print Page

Ny analyse fra beskæftigelsesregion Nordjylland.

Analysen viser, at der i juli 2008 var  i alt 6.091 fuldtidspersoner i fleksjob i Nordjylland. Siden januar 2004 er antallet af fuldtidspersoner i fleksjob steget fra 3.058 fuldtidspersoner til 6.091 i juli 2008. Det svarer til en stigning på 99%. På landsplan har der i samme periode været en stigning i antallet af fleksjobbere på 88%. Der er store forskelle i udviklingen i de nordjyske kommuner.

 

Overordnet set er andelen af fleksjobbere i befolkningen vokset støt fra 2006 til 1. halvår af 2008. Der er relativt store udsving i fleksjobbernes andel af befolkningen i de nordjyske kommuner. Mens fleksjobberne udgør 2,1 procent af befolkningen i Thisted Kommune i perioden januar-juli 2008, så udgør fleksjobberne kun 1,2% af befolkningen i Aalborg Kommune. Andre undersøgelser peger på, at 2/3 af alle fleksjobvisitationer primært er begrundet i fysisk sygdom eller fysisk handicap. ¼ af de fleksjobansatte angiver fysisk nedslidning, mens 1/5 angiver at en ulykke er årsag til, at de er blevet visiteret til et fleksjob. Ofte spiller flere forhold ind, når en person bliver visiteret til et fleksjob.

 

Over halvdelen af fleksjobberne (54%) er fastholdt i et fleksjob på den arbejdsplads, hvor de tidligere var ansat i ordinært job, mens 46% er blevet indsluset i fleksjob på en ny arbejdsplads.

 

Kvinder udgør næsten 6 ud af 10 fleksjobbere – både på landsplan og i de enkelte regioner. Kvinderne er altså overrepræsenteret blandt fleksjobansatte.

 

På landsplan udgøres ca. halvdelen af alle fleksjobbere af personer i alderen 50 år og derover, ca. 45% er mellem 30-49 år, og 4% udgøres af personer under 30 år.

 

Læs analysen her!

 

For nærmere oplysning om analysen, kontakt:

Fuldmægtig Anne Birk

Tlf: 7222 3623 

 

 

Med venlig hilsnen

 

Beskæftigelsesregion Nordjylland