Accept af cookies fra brnordjylland.dk

brnordjylland.dk benytter cookies til flere formål - fx. til at forbedre brugernes oplevelse af hjemmesiden.

 

Nordjyske virksomheder er hårdere ramt af nedskæringer i medarbejderstaben end naboregionerne. Til gengæld er der i Nordjylland større optimisme blandt virksomhederne

  • Send to a friend
  • Print Page

Nordjyske virksomheder vurderer selv, at de er hårdere ramt af nedskæringer i medarbejderstaben inden for de sidste 3 måneder end virksomheder i regionerne Midtjylland og Syddanmark. Til gengæld ser nordjyske virksomheder mere optimistisk på, hvordan medarbejderudviklingen vil blive det kommende halve år end virksomhederne i det øvrige Jylland og på Fyn.

 

Det er ét af resultaterne fra en undersøgelse, der belyser, hvordan virksomhederne i Jylland og på Fyn vurderer deres aktuelle og fremtidige beskæftigelsessituationen.

 

Se hele analysen her!

 

Virksomhederne er også blevet spurgt om deres forventninger til beskæftigelsen 6 måneder frem. Resultatet er måske mere overraskende, end man kunne forvente i betragtning af de dystre udsigter, der ellers synes at tegne sig med et rekordstort antal afskedigelser i regionen fra slutningen af 2008 og frem. Set fra i dag og 6 måneder frem venter virksomhederne i Nordjylland lidt flere beskæftigede. Der er dog ikke i virksomhedernes svar taget hensyn til de almindelige sæsonudsving. 

 

Industri samt Bygge- og anlæg reducerer mest, mens andre brancher synes næsten uberørte

Undersøgelsen viser også, at der er stor forskel på, hvordan brancherne vurderer situationen. Industrien og Bygge- og anlæg melder – ikke overraskende – om de største reduktioner i medarbejderstaben i forhold til, hvor mange ansatte, de havde for 3 måneder siden. Også handel har mærket en nedgang, mens de øvrige brancher vurderer, at de har næsten samme beskæftigelse, som for 3 måneder siden.

 

Tallene for henholdsvis tilbagegang og fremgang i beskæftigelsen er beregnede tal baseret på virksomhedernes svar og det samlede antal beskæftigede i private virksomheder i regionerne. 

 

Mere end hver fjerde virksomhed i Nordjylland har færre ansatte i dag end for 3 måneder siden, og mange forventer aldrig at komme op på samme niveau som tidligere

 

27,4% af de nordjyske virksomheder i undersøgelsen oplyser, at de i dag har færre ansatte end for 3 måneder siden. 18,3% mener, at de om 6 måneder vil have færre ansatte end i dag, mens tilsammen ca. 80% vil have flere eller et uændret antal ansatte om 6 måneder.

 

De virksomheder, der har angivet, at de har færre ansatte i dag end for 3 måneder siden er blevet spurgt, hvornår de forventer at være tilbage på det samme antal medarbejdere som tidligere. Knap 30% af de adspurgte nordjyske virksomheder svarer, at de aldrig forventer at komme på samme niveau igen. Her er de nordjyske virksomheder klart mere pessimistiske end virksomhederne i Midtjylland og Syddanmark.

 

Undersøgelsen er gennemført af Rambøll Management for beskæftigelsesregionerne i Nordjylland, Midtjylland og Syddanmark.

 

Nærmere oplysninger:

  • Karsten Simensen, regionsdirektør, Beskæftigelsesregion Nordjylland,
    tlf. 7222 3601
  • Susanne M. Nielsen, fuldmægtig, Beskæftigelsesregion Nordjylland,
    7222 3600
Virksomhedernes vurdering af beskæftigelsessituationen