Accept af cookies fra brnordjylland.dk

brnordjylland.dk benytter cookies til flere formål - fx. til at forbedre brugernes oplevelse af hjemmesiden.

 

Nordjyske virksomheders vurdering af beskæftigelsessituationen- værre end forventet !

  • Send to a friend
  • Print Page

Nordjyske virksomheder ventede i januar en lille stigning i antallet af beskæftigede, når de så et halvt år frem. Sådan er det imidlertid ikke gået. En netop gennemført undersøgelse afslører, at denne forventning var for optimistisk, idet antallet af medarbejdere i dag ligger et godt stykke under det forventede niveau.

 

Samlet set har virksomhederne haft et fald i antallet af medarbejdere på 1,2% de seneste 3 måneder. Det svarer til godt 1.600 beskæftigede.

 

Det er ét af resultaterne fra en undersøgelse, der belyser, hvordan virksomhederne i de 4 beskæftigelsesregioner vurderer deres aktuelle og fremtidige beskæftigelsessituation.

 

Se hele analysen ’Virksomhedernes vurdering af beskæftigelsessituationen’ juni 2009

 

 

Industri samt Bygge- og anlæg reducerer mest, mens landbruget øger beskæftigelsen

I branchen Landbrug, skovbrug og fiskeri vurderer virksomhederne, at der er næsten 7% flere ansatte i dag end for 3 måneder siden, svarende til ca. 140 medarbejdere. Information og kommunikation er den branche, der har oplevet relativt størst tilbagegang. Det er imidlertid industrien, der kan konstatere den største tilbagegang. På 3 måneder vurderer virksomhederne, at de har reduceret antallet af medarbejdere med ca. 2.000 svarende til 4,8%. Bygge og anlæg vurderer, at antallet af ansatte er 5,3% lavere i dag end for 3 måneder siden, det svarer til knap 800 ansatte.

 

Offentlig administration, undervisning og sundhed vurderer, at beskæftigelsen er steget 8,3%, mens Kultur, fritid og anden service mener, at beskæftigelsen i branchen er steget med 70,2%. Der er i opgørelsen ikke taget højde for sæsonudsving, som dog formentlig kan forklare noget af fremgangen i beskæftigelsen i landbruget og i turisterhvervene.

 

Kun få virksomheder forventer at øge beskæftigelsen det næste halve år

29,3% af de nordjyske virksomheder i undersøgelsen oplyser, at de i dag har færre ansatte end for 3 måneder siden. I industrien mener 37,3%, at de i dag har færre ansatte end for 3 måneder siden.

 

Virksomhederne er også blevet spurgt om deres forventninger 6 måneder frem. Samlet venter de et yderligere fald på 4%. 64,5% af de adspurgte virksomheder venter det samme antal ansatte om 6 måneder, som de har i dag. 14,3% mener, at de om 6 måneder vil have færre ansatte end i dag, mens 13,1% mener, de vil have flere ansatte om 6 måneder.

 

De virksomheder, der har angivet, at de har færre ansatte i dag end for 3 måneder er siden blevet spurgt, hvornår de forventer at være tilbage på det samme antal medarbejdere som tidligere. 20% af de adspurgte nordjyske virksomheder svarer, at de aldrig forventer at komme på samme niveau igen. Dermed er de lidt mere pessimistiske end hele landet, hvor 18,9% aldrig venter at komme tilbage på samme niveau. 

 

Om undersøgelsen

Undersøgelsen afdækker, hvordan virksomheder i Danmark har oplevet udviklingen i beskæftigelsen over de seneste 3 måneder, og hvordan deres forventninger er til det kommende halve år. Der er gennemført 2.316 interviews på landsplan, heraf 426 i Nordjylland. Undersøgelsen er gennemført af Rambøll Management for beskæftigelsesregionerne. Tallene for henholdsvis tilbagegang og fremgang i beskæftigelsen er beregnede tal baseret på virksomhedernes svar og det samlede antal beskæftigede i private virksomheder i regionerne. 

 

Se også den pressemeddelelse, der er udsendt om ovennævnte analyse (01.07.09)

 

Nærmere oplysninger:

  • Karsten Simensen, regionsdirektør, Beskæftigelsesregion Nordjylland,
    tlf: 7222 3601
  • Susanne M. Nielsen, fuldmægtig, Beskæftigelsesregion Nordjylland,
    tlf: 7222 3600