Accept af cookies fra brnordjylland.dk

brnordjylland.dk benytter cookies til flere formål - fx. til at forbedre brugernes oplevelse af hjemmesiden.

 

Perspektivanalyse af bygge- og anlægsbranchens rekrutterings- og kvalifikationsbehov

  • Send to a friend
  • Print Page

Mangel på arbejdskraft og nye kvalifikationer i 2016

Bygge- og anlægsbranchen er vokset markant de seneste 10 år og beskæftiger nu ca. 180.000 i Danmark. Branchen har – ligesom mange andre brancher – svært ved at rekruttere tilstrækkeligt med kvalificeret arbejdskraft, selv om byggeriet har haft stor succes med at hente arbejdskraft i vore nabolande. En ny analyse, som de fire beskæftigelsesregioner har gennemført sammen med byggebranchens organisationer, viser, at problemerne med mangel på arbejdskraft vil vare ved og formentlig vokse.  

 

Se analysen her! (april 2008)

 

Selv hvis de mest negative forventninger til fremtiden bliver til virkelighed, vil byggebranchen i 2016 have behov for lige så mange medarbejdere som i dag. Hvis det mest positive scenario realiseres, vil branchen komme til at efterspørge 40.000 flere end i dag. Væksten vil først og fremmest finde sted inden for anlægsbranchen.

 

Det er derfor vigtigt med fortsat fokus på virksomhedernes behov for kvalificeret arbejdskraft. Det gælder både for beskæftigelsessystemet og for uddannelsessystemet. Der er behov for, at flere unge starter – og navnlig gennemfører – en faglært eller videregående uddannelse, som kvalificerer til job inden for bygge- og anlægsområdet. Flere – både ledige og beskæftigede – bør i gang med en voksenlærlingeuddannelse.

 

Ny teknologi og nye materialer ventes ikke at føre til radikale forandringer i hverken arbejdsfunktioner eller kvalifikationsbehov. Analysen, der er udarbejdet af New Insight, peger på, at især kravene til almene og personlige kompetencer skærpes.

 

Bygge og anlægsbranchen er kendetegnet ved at beskæftige mange faglærte – 60 procent af de beskæftigede – samtidig med at der er en skarp opdeling mellem faggrupperne.  Multihåndværkeren, der kan udføre både murer-, tømrer- og malerarbejde, findes stort set ikke.

 

Få kvinder og nydanskere

Der er desuden behov for at nedbryde de barrierer, som holder mange kvinder og nydanskere fra branchen. Kun ni procent af de beskæftigede er kvinder. En procent har nydansk baggrund. Ved at gøre sig mere tiltrækkende for kvinder og nydanskere øger virksomhederne deres rekrutteringsmuligheder.

 

”Frafaldne” skal lokkes tilbage

Byggeriet har traditionelt været god til at trække medarbejdere med relevante uddannelser tilbage fra andre brancher. Men kampen om den kvalificerede arbejdskraft er hård. Lønniveauet inden for byggeriet er attraktivt sammenlignet med andre erhverv. Der er behov for at forbedre blandt andet arbejdsmiljøet, hvis det skal lykkes at få de ”frafaldne” håndværkere tilbage til faget og branchen.

 

Stigende rekruttering af udenlandsk arbejdskraft

De seneste års stigende beskæftigelse i bygge- og anlægsbranchen er til en vis grad blevet dækket af udenlandsk arbejdskraft. Byggeriet har tiltrukket mange fra vore nabolande Tyskland, Sverige, Polen og Baltikum. Det skønnes, at der er ca. 20.000 østeuropæere beskæftigede i den danske bygge- og anlægsbranche, svarende til ca. 10 pct. af den registrerede beskæftigelse i branchen. Dertil kommer ca. 4.000 grænsegængere fra Tyskland og Sverige, som bor i hjemlandet og pendler til Danmark for at arbejde.

 

Øget fokus på ansattes evne til samarbejde og kommunikation

Kravene til medarbejdernes kompetencer vil udvikle sig de kommende år, men formentlig mest inden for de mere generelle områder som kvalitet, samarbejde og kommunikation. Det vil blive øget fokus på kvalitet i arbejdet og på at reducere fejl. Krav til forståelse af helhed og proces vil vokse. En enkelt bygge- eller anlægsopgave involverer ofte flere virksomheder og mange medarbejdere, så koordination og evnen til at kommunikere og samarbejde er vigtig.

 

Fremtidens medarbejdere skal i endnu højere grad være service- og kundeorienterede, og så skal de vænne sig til at bruge flere IT-redskaber.