Accept af cookies fra brnordjylland.dk

brnordjylland.dk benytter cookies til flere formål - fx. til at forbedre brugernes oplevelse af hjemmesiden.

 

Øjebliksbillede af matchgrupper i de nordjyske Jobcentre

  • Send to a friend
  • Print Page

I april 2007 var der i alt 12.887 ledige i region Nordjylland svarende til en ledighed på 4,8 pct. Den lave ledighed giver en historiske mulighed for at få alle grupper af ledige ud på arbejdsmarkedet, herunder også de ledige der er længst væk fra arbejdsmarkedet.

 

Dette rejser samtidig spørgsmål om, hvor mange ledige, der reelt er arbejdsmarkedsparate.

 

I dette notat gives et øjebliksbillede over matchgrupperne i de nordjyske jobcentre pr. 4. juni. Af notatet fremgår bl.a., at samtlige dagpengemodtagere er registreret som arbejdsmarkedsparate, mens dette kun gør sig gældende for 34 pct. af kontanthjælpsmodtagerne.

Desuden sættes der i notatet fokus på, at der er væsentlige forskelle i årsagerne til manglende match med arbejdsmarkedskrav for både dagpenge- og kontanthjælpsmodtagere, når der sammenlignes på tværs af de nordjyske jobcentre.

 

Se hele notatet her!